Sociaal systeem

  Hersenletsel heb je niet alleen

  Hersenletsel verandert het ‘normale’ leven ingrijpend. Dit geldt in de eerste plaats voor de direct getroffene, die met groot doorzettingsvermogen (nieuwe) inhoud aan zijn/haar bestaan moet geven. Maar het geldt ook voor partners, ouders, kinderen, broers en zussen. Vaak gaat alle aandacht uit naar de direct getroffene en is er geen tot nauwelijks aandacht voor de indirect getroffene(n).

  In onze praktijk Hulp bij Hersenletsel vinden wij het belangrijk aandacht te geven aan de direct betrokkenen van mensen met hersenletsel. Niet aangeboren hersenletsel leidt tot een 'onomkeerbare breuk in de levenslijn'. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Niet voor de getroffene, maar (zeker) ook niet voor de naast betrokkenen, zoals ouders, partner, kinderen, broers en zussen.

  Het sociaal systeem wordt in de fases na hersenletsel met verschillende problemen geconfronteerd. De acute/revalidatiefase verschilt wezenlijk van de chronische fase.

  Lees verder over diverse fases »

  De veranderingen vragen veel van de leden van het sociaalsysteem: partner, kind, ouders, broers en zussen. Elk van hen heeft zijn eigen specifieke rouw en moet dit een plaats in het nieuwe leven zien te geven.

  Lees verder over leden van het sociaal systeem »

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel