Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

  Doel

  Opstellen van een neuropsychologisch functieprofiel en advies hoe om te gaan met de cognitieve beperkingen ten gevolge van het specifieke hersenletsel.

  Omschrijving onderzoek

  In het onderzoek worden onder andere de snelheid van informatieverwerking, taalvaardigheid, aandacht, concentratie, geheugen, intelligentie, oog-hand coördinatie, plannen en organiseren getest. Verder wordt er onderzoek gedaan naar psychologische symptomen als angstklachten, depressieve klachten, vermoeidheid en andere problemen. 

   

  Aan de hand van de resultaten stelt de neuropsycholoog samen met de Gz psycholoog een antwoord op met advies aan cliënt en verwijzend arts. Het advies wordt met de cliënt besproken in een uitgebreid afsluitend adviesgesprek.

  Procedure

  Het onderzoek vindt plaats op de praktijk in Maarn of in Amsterdam. We streven er naar om binnen twee weken na aanmelding het intake gesprek te laten plaatsvinden.

  Het gehele traject vindt zijn beslag binnen maximaal 6 weken.

  Er vindt eerst een uitgebreid intakegesprek van 1½  uur plaats. De neuropsycholoog inventariseert de klachten en neemt een anamnese af. Na het intake gesprek krijgt u psychologische vragenlijsten mee om thuis in te vullen. Ongeveer 1 week na de intake vindt het eerste onderzoek plaats. Meestal in week 2 gevolgd door een tweede onderzoek. De onderzoeken duren in de regel 2 uur en worden verricht door de neuropsycholoog.

  Kosten

  De kosten van dit uitgebreid neuropsychologische onderzoek bedragen € 1650,-. 

  Deze kosten vallen buiten de zorgverzekering.

  In overleg met de opdrachtgever (cliënt zelf, verwijzer, bedrijfsarts, letseladvocaat etc.) kan er op specifieke vaardigheden worden getest en wordt een maatwerk advies verstrekt.  Hiervoor wordt eerst een offerte opgesteld ten behoeve van de opdrachtgever.

  Vervolgonderzoek

  Indien er aanwijzingen zijn dat verder onderzoek gewenst is wordt contact opgenomen met de neuroloog of een andere discipline.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel