Screenend neuropsychologisch onderzoek

  Doel

  Vaststellen van functiebeperkingen bij een patiënt op basis van psychologische en cognitieve beperkingen als gevolg van hersenletsel.

  Omschrijving onderzoek

  In het onderzoek worden onder andere de snelheid van informatieverwerking, taalvaardigheid, aandacht, concentratie, geheugen, oog-hand coördinatie, plannen en organiseren getest. Verder wordt er gevraagd naar psychologische symptomen als angstklachten, depressieve klachten, vermoeidheid en andere problemen. 

   

  Aan de hand van de resultaten stelt de neuropsycholoog samen met de Gz psycholoog een antwoord op met advies aan cliënt en verwijzend arts. Het advies wordt met de cliënt besproken in een afsluitend adviesgesprek.

  In sommige gevallen wordt geadviseerd om een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek uit te voeren.

  Procedure

  Het onderzoek vindt plaats op de praktijk in Maarn of in Amsterdam. We streven er naar om binnen twee weken na aanmelding het intake gesprek te laten plaatsvinden. Het gehele traject vindt zijn beslag binnen maximaal 6 weken.

  Er vindt eerst een intakegesprek plaats. De neuropsycholoog inventariseert de klachten en neemt een anamnese af. Na ongeveer 1 week vindt het screenend onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt verricht door de neuropsycholoog en duurt in de regel 2 uur.

  Kosten

  De kosten van dit screenend neuropsychologische onderzoek bedragen € 875,-. 

  Deze kosten vallen buiten de zorgverzekering.

  In overleg met de opdrachtgever (cliënt zelf, verwijzer, bedrijfsarts, letseladvocaat etc.) kan er op specifieke vaardigheden worden getest en wordt een maatwerk advies verstrekt.  Hiervoor wordt eerst een offerte opgesteld ten behoeve van de opdrachtgever.

  Vervolgonderzoek

  Indien er aanwijzingen zijn dat verder onderzoek gewenst is wordt contact opgenomen met de neuroloog of een andere discipline.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel