NPO - Neuropsychologisch onderzoek

  We hebben de  mogelijkheid binnen de praktijk om cliënten neuropsychologisch te testen. We maken onderscheid tussen een screenend neuropsychologisch onderzoek en een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. In het uitgebreide onderzoek wordt naast het in kaart brengen van de cognitieve en functionele gevolgen van het hersenletsel ook een advies geformuleerd over hoe met deze gevolgen om te gaan. Daarnaast stellen we in opdracht van diverse belanghebbenden ook neuropsychologische expertise rapporten op.

  Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

  Doel

  Opstellen van een neuropsychologisch functieprofiel en advies hoe om te gaan met de cognitieve beperkingen ten gevolge van het specifieke hersenletsel.

  Omschrijving onderzoek

  In het onderzoek worden onder andere de snelheid van informatieverwerking, taalvaardigheid, aandacht, concentratie, geheugen, intelligentie, oog-hand coördinatie, plannen en organiseren getest. Verder wordt er onderzoek gedaan naar psychologische symptomen als angstklachten, depressieve klachten, vermoeidheid en andere problemen. 

  Screenend neuropsychologisch onderzoek

  Doel

  Vaststellen van functiebeperkingen bij een patiënt op basis van psychologische en cognitieve beperkingen als gevolg van hersenletsel.

  Omschrijving onderzoek

  In het onderzoek worden onder andere de snelheid van informatieverwerking, taalvaardigheid, aandacht, concentratie, geheugen, oog-hand coördinatie, plannen en organiseren getest. Verder wordt er gevraagd naar psychologische symptomen als angstklachten, depressieve klachten, vermoeidheid en andere problemen. 

  Neuropsychologisch expertise rapport

  In specifieke gevallen stellen we in opdracht van b.v. letselschade advocaten, bedrijfsartsen, re-integratiebureaus of het UWV een neuropsychologisch expertise rapport op. In dit rapport beantwoorden we specifieke vragen van de opdrachtgever m.b.t. het functioneren van de cliënt. We bestuderen o.a. het medisch dossier en nemen een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek af (zie boven).

  De kosten van het neuropsychologisch expertise rapport zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen en de uitgebreidheid van het medisch dossier en worden in overleg vastgesteld

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel