Werkre-integratie en Coaching

  Wanneer een mens last heeft van cognitieve klachten al dan niet op basis van hersenletsel is het veel moeilijker om een goede vorm aan het leven te geven dan wanneer er mentaal geen problemen zijn. Afhankelijk van uw hulpvraag stellen we samen met u een traject op maat vast voor uw specifieke situatie. Dat kan een traject zijn voor werkre-integratie of begeleiding of ondersteuning bij werk.

  Het kan ook een traject zijn waarbij we begeleiding, ondersteuning of advies bieden bij problemen die zich voordoen in diverse levensdomeinen ten gevolge van hersenletsel van u of een naaste. Het coaching traject kan plaatsvinden in combinatie met een neuropsychologisch onderzoek of bestaan uit coaching gesprekken. Vooraf stellen wij met u een doel op waar u aan wilt werken en spreken een aantal sessies af dat daarbij lijkt te passen. Het gaat dus altijd om een op uw situatie toegesneden traject.

  Hulp bij werkre-integratie

  Wanneer er sprake is van problemen met werkhervatting na hersenletsel kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk eerst goed uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Welke sterke kanten zijn overeind gebleven en welke stoornissen/beperkingen zijn opgetreden. Zijn de problemen vooral van neuropsychologische/cognitieve kant of zijn de problemen meer van psychologische aard, zoals angst en depressie. Vaak zien we combinaties van beiden.

  Wij bieden verschillende trajecten aan:

  • Sterkte/zwakte analyse door het verrichten van uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met aanvullend advies hoe om te gaan met de problematiek
  • Psychoeducatie over het ontstane letsel of de hersenschade
  • Cognitieve training op domein specifieke neuropsychologische functiestoornissen, zoals aandacht, geheugen, plannen/organiseren
  • Uitleg over sterke en zwakke kanten en ondersteuning daarbij aan de werkgever (altijd samen met de cliënt)
  • Coaching. Wij werken met gecertificeerde neuropsychologen en met neuropsychologen die tevens Gz psycholoog zijn.

  Onze praktijk kan voor deze deskundige ondersteuning worden ingeschakeld door:

  • De werkgever
  • De cliënt zelf, die optimaal wil presteren en er geen behoefte aan heeft dat de werkgever weet wat er met hem of haar aan de hand is.

  Hulp bij Hersenletsel hanteert de hoogste kwaliteitsstandaarden en waarborgt privacy.

  Coaching

  Het doel van coaching is dat u weer zoveel mogelijk regie over uw eigen, vaak veranderde, situatie krijgt en in nieuwe kracht komt te staan. Onze neuropsychologen helpen u daarbij met hun deskundigheid. De coaching valt onder niet verzekerde zorg. U kunt hier bijvoorbeeld aan denken wanneer u moeite heeft met de aanpassing aan uw nieuwe leven waarin vanzelfsprekendheden niet meer gelden en u op zoek moet naar een nieuwe manier van leven. Ook kunt hier van gebruik maken bij relatieproblemen tussen partners en/of ouder-kind die zijn ontstaan na het hersenletsel. U kunt natuurlijk ook de behoefte hebben om ‘gewoon’ in alle rust en privacy van gedachte te wisselen of te sparren met iemand die verstand heeft van de neuropsychologie en van psychologische processen.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel