Specialistische GGZ

    Binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) wordt zwaardere problematiek behandeld dan binnen de basis GGZ (GBGGZ). U heeft een verwijzing van een arts nodig waarop een diagnose vermeld staat uit de DSM (het handboek voor psychologen en psychiaters). Het aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag (echter niet ongelimiteerd) en een traject duurt maximaal een jaar. Mocht een behandeling na een jaar nog nodig zijn dan wordt samen met u bekeken of dit voor de zelfde diagnose is of voor een andere. Voor het vergoeden van de kosten in de Specialistische GGZ hebben we een overeenkomst afgesloten met de organisatie 1NP, samenwerkingspartner van GGZ Parnassia. Op deze wijze kunnen wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en worden trajecten in de SGGZ volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Op dit moment kunnen wij alleen Specialistische GGZ op de locatie Maarn aanbieden

    © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel