Basis GGZ

  Hoe ziet een traject in de basis GGZ eruit?

  In de GB-GGZ worden, afhankelijk van de ernst van uw problematiek, 3 trajecten onderscheiden: Kort, Middel en Intensief. Deze trajecten verschillen van elkaar wat betreft het aantal minuten zorg. Voor een basistraject kort staat 294 minuten, voor een basistraject middel 495 minuten en voor een basistraject intensief 750 minuten. Een gedeelte van deze tijd (ongeveer 30%) wordt door de zorgverlener besteed aan - verplicht - administratieve taken en verslaglegging. Voor de resterende tijd bestaat de behandeling uit consulten. Een consult bij de Praktijk Hulp bij Hersenletsel duurt meestal  60 minuten. In overleg kunnen daarvoor andere tijden worden afgesproken. Ook bestaat de mogelijkheid tot e-health. In dat geval ontvangt u een deel van de hulp via het internet en vinden er minder consulten plaats. De genoemde duur van de trajecten betreft een gemiddelde. Het kan voorkomen dat uw traject in minder of juist in meer minuten zijn beslag krijgt

  Intake gesprek (1e consult) 

  De behandeling start met het intake gesprek. Er zit geen wachttijd tussen het intake gesprek en de volgende behandelafspraak, anders dan de normale tijd die er tussen twee afspraken staat. In het eerste gesprek proberen we samen met u het meest passende traject en het doel van de behandeling vast te stellen. Samen leggen we in dit gesprek de basis van het behandelplan vast. Tijdens de tweede sessie wordt het uiteindelijke behandelplan vast gelegd en door u en de behandelaar getekend.

  Naasten 

  De naasten van de cliënt, meestal de partner, zijn - als u dat wilt- welkom bij de gesprekken.

  e-health

  Waar mogelijk maken wij gebruik van e-health. Dat zijn digitale (per computer) behandelingen in aansluiting op de face to face contacten met uw behandelaar. Binnen onze praktijk hebben wij veel cliënt hand-outs met betrekking tot mentale compensatie strategieën uitgewerkt en ook diverse protocollen (zoals angst, depressie, piekerstoornis, PTSS, etc.) ontwikkeld voor onze doelgroep. Vaak maken wij echter mee dat het voor mensen met hersenletsel lastig is gebruik te maken van de computer (overprikkeling door het beeldscherm, etc.). Het gebruik van e-health wordt dan ook altijd getoetst aan de wenselijkheid voor uw situatie. Wanneer het niet helpend is voor u, maken wij er geen gebruik van.

  Klik hier voor hand-outs.

  Afsluiting

  Aan het einde van het traject bespreekt de behandelaar met u de resultaten van de behandeling en mogelijke vervolgstappen. Indien gewenst/noodzakelijk wordt in deze fase ook aandacht besteed aan een terugvalpreventie plan, zodat u goed weet wat te doen wanneer het onverhoopt na de behandeling weer minder goed met u zou gaan. Uw huisarts (of medisch specialist)  ontvangt een afrondingsbrief (tenzij u daar bezwaar tegen maakt natuurlijk) met daarin informatie of de behandeling succesvol afgesloten kon worden en welke adviezen voor na de behandeling eventueel gegeven kunnen worden.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel