Algemeen

  Wij bieden ondersteuning bij

  • diagnose verheldering en uitleg ziektebeeld
  • cognitieve neurorevalidatie op gebied van o.a. geheugen, overzicht en concentratie
  • het leren aanbrengen van structuur in het dagelijks leven
  • problemen in de omgang met andere mensen
  • spanningsklachten
  • het gevoel altijd maar op uw tenen te moeten lopen
  • angst, somberheid/depressie, schuldgevoelens
  • aanpassingsproblemen
  • rouw en rouwverwerking
  • relatieproblemen
  • gezinsproblemen
  • verwerkingsproblemen van kinderen door het hersenletsel van een van de ouders
  • werk- of studieproblemen
  • post traumatische stress stoornis

  Aangeboden behandel methoden

  De therapeuten van de praktijk Hulp bij Hersenletsel leveren behandeling op maat. Wij kiezen welke behandelmethode het best aansluit bij de problematiek van de individuele cliënt. Een greep uit de verschillende behandelmethodes:

  • steunend/structurerende behandeling face to face
  • psycho-educatie hersenletsel
  • traumabehandeling, o.a. EMDR
  • partnerrelatiebehandeling (valt niet onder verzekerde zorg)
  • cognitieve gedragstherapie
  • psychodiagnostiek (screenend of uitgebreid Neuro Psychologisch Onderzoek, NPO)
  • cognitieve revalidatie
  • ACT
  • E-health, o.a. cognitieve strategieën

  Uitgangspunt: accepterend, directief en bekrachtigend

  De consistente aandacht voor, kennis over en acceptatie van de stoornissen en beperkingen die het hersenletsel met zich meebrengt, vormt het unieke van de praktijk Hulp bij Hersenletsel. In het boek Omgaan met Hersenletsel van Jenny Palm worden de volgende pijlers benoemd als uitgangspunt in het omgaan met (mensen met) hersenletsel: accepterend, directief en bekrachtigend.

  • Accepterend is aansluiten op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de persoon met hersenletsel. Respect bestaat naar onze vaste overtuiging uit respecteren van mogelijkheden én van onmogelijkheden. De tendens tegenwoordig is vooral te kijken naar de mogelijkheden die iemand nog wel heeft. Wij zijn van mening dat dit alleen maar kan met inachtneming van wat niet (meer) kan.
  • Directief zijn betekent richtingbepalend zijn. Na hersenletsel is het moeilijk om goed ‘gefocussed’ te zijn, te weten wat en hoe je de dingen moet doen en structuur te verlenen aan je leven. Daar is vaak een helpende hand bij nodig. Soms zeer uitgesproken, soms slechts in de marge. Het is vaak erg lastig wanneer de partner deze rol gedwongen op zich moet nemen. Soms proberen ook (jonge) kinderen deze rol op zich te nemen, omdat ze zien dat het papa of mama zelf niet meer zo goed lukt.
  • Bekrachtigend wil zeggen een open blik hebben voor het feit dat mensen na hersenletsel een topprestatie moeten leveren, elke dag weer. Vaak gaat het sociaal systeem dit tijdens de behandeling inzien en bemerken zij dat er vooral veel negatieve feedback is geweest. Het kan dan een prettiger sfeer thuis geven wanneer er ook weer aandacht komt voor de grote prestaties die mensen leveren door hun best te doen er nog iets van te maken. Maar ook het sociaal systeem levert een topprestatie, elke dag weer! Het is voor hen ook prettig dat dit bij ons in de praktijk begrepen wordt.

  Wij onderscheiden vier belangrijke onderdelen van de behandeling:

  1. Verschaffen van kennis over het hersenletsel lees meer»

  2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan lees meer»

  3. Bespreken en behandelen van emoties die het veranderde leven teweegbrengen lees meer»

  4. Ondersteunen bij het vinden van perspectief op en regie over het veranderde leven lees meer»

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel