4. Vinden van perspectief

  4.Ondersteunen bij het vinden van perspectief op en regie over het veranderde leven.

  Hersenletsel kenmerkt zich eigenlijk altijd door gevoelens van verlies bij de getroffene en bij de leden van het sociaal systeem. Oude verwachtingen en dromen over de toekomst moeten worden bijgesteld. Het gaat er om in die wirwar van gevoelens die dat met zich meebrengt weer perspectief te krijgen op het veranderde nieuwe leven. Hierbij komen zaken aan de orde als relaties, werk en vrije tijd (de meeste mensen met hersenletsel die zich bij ons aanmelden zijn niet meer in staat tot het uitoefenen van werk, een enkeling wel maar met aanpassing) en hobby’s.

  Ook het leven van de partner is enorm veranderd. Het hersenletsel heeft een andere partner gebracht. Vaak zijn er relatieproblemen en de “gezonde” partner voelt zich vaak eenzaam in de relatie en heeft minimaal problemen met de (gedeeltelijke) ongelijkwaardigheid die opeens in de relatie is ontstaan. Wij steunen, niet door te zeggen welke beslissing iemand zou moeten nemen, maar door te laten zien dat je als partner ook voor jezelf mag kiezen. Welke keuze daarbij gemaakt wordt, is voor iedereen anders. Het gaat er om dat de partner en de getroffene een manier vinden om vorm te geven aan hun veranderde leven die hen het best past.

  Wij vinden het belangrijk kinderen te steunen om niet geheel in de verzorgende rol of juist de dwarse rol te gaan zitten. Ook zij moeten een manier vinden om met hun veranderde vader of moeder om te gaan en tegelijk een eigen leven te leiden. Dat is vaak erg ingewikkeld.

  Ouders van kinderen met hersenletsel hebben opeens een ander perspectief gekregen. Hun kind dat langzaam aan steeds meer volwassen werd of zou worden is opeens veranderd in een kind dat altijd zorg, aandacht en begeleiding nodig zal hebben. Hoe ga je daarmee om? Hoe draag je jouw zorg als ouder bijvoorbeeld over aan een professionele zorgverlener?

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel