2. Aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan

    Voor de getroffene betekent dit dat wij altijd zullen kijken of er nog winst te behalen valt op het terrein van de cognitieve revalidatie en neuropsychologische rehabilitatie. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld aandacht geven aan strategieën en compensatiemogelijkheden op het gebied van mentale vermoeidheid, aandacht en geheugen. Om u een idee te geven kunt u de Hand-out cliënt Omgaan met mentale vermoeidheid, aandacht compensatiestrategieën en omgaan met geluidsoverprikkeling hier downloaden.

    Het sociaal systeem helpen wij met uitleg en praktische adviezen met betrekking tot veel dagelijks voorkomende problemen. Zowel volwassenen als kleine kinderen worstelen vaak dagelijks met hoe ze moeten reageren op het hersenletsel gedrag. Wij zijn ons er zeer van bewust dat het hele gezin als het ware ‘verletselt’ als één van de gezinsleden hersenletsel krijgt.

    Wij zijn een netwerkpraktijk. Naast de ondersteuning op onze praktijk hebben wij samenwerkingsverbanden met veel instellingen ontwikkeld. Hieronder zijn ook meerdere instellingen op het gebied van ambulante woonbegeleiding gespecialiseerd op NAH (niet aangeboren hersenletsel). Het is voor iedereen een zoals dat zo mooi heet “win-win situatie”. Wij geven toelichting op het hersenletsel en kunnen de ambulant begeleider ondersteunen als daar behoefte aan is. De ambulante woonbegeleider kan met zijn/haar eigen deskundigheid in de thuissituatie oefenen en uitvoeren wat in de praktijk is bedacht. De lijnen zijn bijzonder kort.

    © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel