Omgaan met Hersenletsel: Hulp bij een veranderd leven

  Omgaan-met-hersenletselUitgeverij Van Gorcum, Assen (2012)

  In deze geheel herzien versie van mei 2012 geeft Jenny Palm een overzicht van het gehele spectrum van niet-aangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op de revalidatiefase en vooral de chronische fase. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van alledag; het biopsychosociale denken staat daarbij centraal.

  Vergeleken met de oorspronkelijke uitgave van 2005 telt de uitgave twee nieuwe hoofdstukken: "Herstel en plasticiteit " en "Seksualiteit en intimiteit na hersenletsel''.

  Eerstgenoemd hoofdstuk biedt antwoord op veelgestelde patiëntvragen: Ons brein is toch maakbaar? Herenschade kan toch beter worden? Heb ik eigenlijk wel genoeg mijn best gedaan?

  Het onderwerp seksualiteit en intimiteit na hersenletsel is nog altijd zeer beladen. Het betreffende hoofdstuk biedt de lezer een kader waarbinnen 'ingewikkeldheden' verhelderd en mogelijk bespreekbaar worden. Het boek is in eerste instantie geschreven voor professionele hulpverleners, waaronder psychologen, orthopedagogen, huisartsen, paramedici, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. Door het heldere en concrete taalgebruik is het boek echter zeker ook toegankelijk voor niet-professionals: gezins- en familieleden en (andere) mantelzorgers.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel