Veranderd leven, begeleiding na Hersenletsel

  VeranderdIn 1991 verscheen de eerste druk van veranderd leven, begeleiding na hersenletsel. Het was het eerste boek in Nederland over niet aangeboren (toen verworven hersenletsel genoemd) dat geschreven werd voor een breed publiek: zowel professionals als mensen die zelf nauw betrokken zijn bij de problematiek van niet aangeboren hersenletsel. Nog niet eerder werden verschillende hersenletsel ziektebeelden onder 1 paraplubegrip beschreven.

   

  In het boek werd aandacht besteed aan zowel de ‘plots optredende vormen van hersenschade en letsel’ als ook de meer degeneratieve aandoeningen zoals Parkinson en Korsakov.

   

  De meest voorkomende veranderingen op motorisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak werden beschreven. Vooral de constatering dat het vooral de uiterlijk niet waarneembare gevolgen van hersenletsel zijn die het dagelijks functioneren bepalen en bemoeilijken bleek aansprekend te zijn voor veel hulpverleners in de dagelijkse praktijk en veel ervaringsdeskundigen. Het boek bood veel omgangsadviezen.

  In het boek werd een eerste verslag gedaan waar mensen met hersenletsel zich bevinden. Er lag een kleinschalig pilotonderzoek aan ten grondslag. Tot ieders verrassing bleken in alle zorgsectoren mensen met niet aangeboren hersenletsel opgevangen te zitten. Meestal tussen mensen met geheel andere zorgvragen.

  Veranderd Leven kende meerdere drukken, waaronder een geheel herziene versie.

  Omgaan met Hersenletsel is het logische vervolg op Veranderd Leven en heeft dan ook als ondertitel meegekregen ‘hulp bij een veranderd leven’. Veranderd leven (Van Gorcum, Assen) is inmiddels om die reden niet meer verkrijgbaar. 

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel