Hersenletsel heb je niet alleen: Over de complexiteit van niet zichtbare gevolgen van hersenletsel

  Hersenletsel-niet-alleenvan Gorcum, Assen (2013)

  “Als papa zo boos op mij is, komt het echt door dat knikkertje in zijn hoofd hè en niet omdat ik echt alles fout doe?” De uitgave omvat drie delen. Deel 1 bevat ervaringsverhalen over de impact van hersenletsel op de persoon zelf en zijn omgeving, vele hiervan zijn geschreven door de partner. Andere verhalen zijn opgetekend na uitgebreide diepte interviews. Deel 2 omvat kennis en achtergronden over hersenletsel, waarbij de aangereikte kennis zo is beschreven dat deze ook voor de niet-professional toegankelijk is. Deel 3 bevat de informatie die nodig is om de hulp/ondersteuningsvraag, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt op een gestructureerde manier in kaart te brengen. De International Classification of Functioning (ICF) vormt daarbij de leidraad. Hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats natuurlijk voor degene die het overkomt. Onze maatschappij heeft nauwelijks besef van de impact die hersenschade heeft op het dagelijks leven van allen die er bij betrokken zijn; zelfs voor ervaringsdeskundigen is en blijft het een permanente 'zoektocht'. Kennis delen helpt, vandaar dit boek. Hersenletsel heb je niet alleen geeft een veelzijdige kijk op de problematiek rondom niet- aangeboren hersenletsel (NAH). Het stelt betrokkenen – getroffenen, partners, gezins- en familieleden, vrienden, (semi) professionals en mantelzorgers – in staat te leren van elkaars kennis en ervaring door middel van ervaringsverhalen, nuttige achtergrondinformatie, heldere tips en een inventarisatie van veel voorkomende valkuilen in de omgang met mensen met NAH. Het boek biedt daarmee ook veel aanknopingspunten voor de nieuwe professionals op dit gebied, zoals de WMO medewerkers en de praktijkondersteuners huisartsen (POH-GGZ). 

  Omgaan met Hersenletsel: Hulp bij een veranderd leven

  Omgaan-met-hersenletselUitgeverij Van Gorcum, Assen (2012)

  In deze geheel herzien versie van mei 2012 geeft Jenny Palm een overzicht van het gehele spectrum van niet-aangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op de revalidatiefase en vooral de chronische fase. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van alledag; het biopsychosociale denken staat daarbij centraal.

  Leven na een beroerte

  Beroerte

  Leven na een beroerte (2e druk 2011), Bohn Stafleu Van Loghum te Houten (1e druk 2003)

  Wanneer mensen een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt, is de aandacht in eerste instantie gericht op het overleven en herstel van de hersenbloeding of het herseninfarct. Pas daarna komt de vraag: “Overleven, ja, maar hoe dan?”. Dit boek gaat vooral over de psychologische en neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd met de gevolgen van een beroerte.

  Veranderd leven, begeleiding na Hersenletsel

  VeranderdIn 1991 verscheen de eerste druk van veranderd leven, begeleiding na hersenletsel. Het was het eerste boek in Nederland over niet aangeboren (toen verworven hersenletsel genoemd) dat geschreven werd voor een breed publiek: zowel professionals als mensen die zelf nauw betrokken zijn bij de problematiek van niet aangeboren hersenletsel. Nog niet eerder werden verschillende hersenletsel ziektebeelden onder 1 paraplubegrip beschreven.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel