Scholing

  Nieuwsbericht 24 oktober 2016

  De praktijk Hulp bij Hersenletsel (Jenny Palm) geeft in de herfst een vijfdaagse scholing aan Beweging 3.0 Nijenstede. Het gaat hier om de woonvormen Horizon en Sfinx in Amersfoort.

  Insteek is het omgaan met het vaak complexe gedrag van de bewoners met niet aangeboren hersenletsel op een manier die zowel recht doet aan hun mogelijkheden (autonomie) als hun onmogelijkheden (de stoornissen en beperkingen die door het hersenletsel zijn ontstaan).

  Het is een kunst en kunde om de juiste balans en daarmee passende begeleidingsstijl te ontwikkelen.

  De cursus is interactief (rode draad is de eigen ervaring van de cursist), nieuwste wetenschappelijke inzichten komen vertaald naar de praktijk van alledag aan bod en er worden veel verschillende werkvormen gebruikt.

  De cursisten zijn na de eerste twee dagen enthousiast. Het werd verwoord door 1 van de cursisten: “ik vind het een feestje en ben nu al van alles aan het anders doen”. Een ander gaf aan dat ze merkte dat de bewoners al anders reageerden doordat zij een andere begeleidingsstijl is gaan hanteren

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel