De Praktijk gaat sluiten

  Bericht van sluiting Praktijk Hulp bij Hersenletsel m.i.v. 1 januari 2019

  Na 12,5 jaar stopt de Praktijk Hulp bij Hersenletsel  op zowel de locatie Maarn als de locatie Amsterdam met de behandeling van mensen met hersenletsel en naast betrokkenen. We hebben in deze jaren met veel zorg, toewijding en professionele inzet vele honderden cliënten geholpen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van een leven na hersenletsel, een leven waarin geen vanzelfsprekendheden meer zijn.

  Als praktijkhouder heb ik vorm mogen geven aan deze praktijk. Nu is voor mij de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen, een nieuw leven op te bouwen:  Ik word 66 jaar en ga met pensioen.

  Geen van onze collega’s wil de praktijk overnemen, een ieder gaat verder op haar eigen pad. Het is jammer dat de praktijk niet blijft bestaan, temeer daar ik ook niet goed weet naar wie/welke praktijk ik zou kunnen doorverwijzen. We hebben al die jaren toch wel een bijzondere positie ingenomen binnen de basis-generalistische en specialistische GGZ.

  Alle cliënten die al op onze wachtlijst staan worden dit jaar nog geholpen. Wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan, noch starten wij nieuwe trajecten van bij ons bekende cliënten. Ik dank alle verwijzers en cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen en de mooie samenwerking.

  Vriendelijke groet namens de praktijk Hulp bij Hersenletsel,

  Jenny Palm

   

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel