Praktijk Hulp bij Hersenletsel gesloten

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is per 1 januari 2019 gesloten.

  Na 12,5 jaar is de Praktijk Hulp bij Hersenletsel op zowel de locatie Maarn als de locatie Amsterdam gestopt met de behandeling van mensen met hersenletsel en naast hun betrokkenen. We kunnen geen cliënten meer aannemen noch starten met nieuwe trajecten van ons bekende cliënten.  We hebben in deze jaren met veel zorg, toewijding en professionele inzet vele honderden cliënten geholpen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van een leven na hersenletsel, een leven waarin geen vanzelfsprekendheden meer zijn.

  Als praktijkhouder heb ik vorm mogen geven aan deze praktijk. Maar vanaf 2019 is voor mij de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen en mijn professionele leven anders vorm te geven.

  Geen van onze collega’s wilde de praktijk overnemen, een ieder gaat verder op haar eigen pad. Het is jammer dat de praktijk niet blijft bestaan, temeer daar ik ook niet goed weet naar wie/welke praktijk ik zou kunnen doorverwijzen. We hebben al die jaren toch wel een bijzondere positie ingenomen binnen de basis-generalistische en specialistische GGZ.

  Ik dank alle verwijzers en cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen en de mooie samenwerking.

  Vriendelijke groet namens de praktijk Hulp bij Hersenletsel,

  Jenny Palm

   

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel