verzekeringen 2018

    De Praktijk Hulp bij Hersenletsel sluit in 2018 geen contract af met: Promovendum, Besured en National Academic (allen labels van het nieuwe merk Caresq). Dit vanwege het slechte aanbod dat we van deze verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen. Voor Caresq verzekerden houdt dat in dat de behandeling bij onze praktijk in 2018 niet volledig vergoed wordt.

    Ook voor verzekerden bij Menzis (incl. Anderzorg) gelden beperkingen. Menzis heeft ons een beperkt contract aangeboden en dit betekent dat voor Menzisverzekerden bij de praktijk in Amsterdam een wachtlijst geldt van minimaal een half jaar. De behandeling wordt wel volledig vergoed.

    U kunt wel geholpen worden indien u de behandeling zelf betaalt en de factuur vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. Vraag wel van te voren na hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt.

    Mocht u verzekerd zijn bij Menzis of Caresq en uw behandeling bij onze praktijk volledig door uw zorgverzekering willen laten vergoeden (en niet op de Menzis wachtlijst terecht willen komen) dan raden we u aan om tijdig naar een andere verzekeringsmaatschappij over te stappen. Met alle andere zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten en wordt uw behandeling in de basis GGZ en Specialistische GGZ volledig vergoed.

    © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel