De Praktijk gaat sluiten

  Bericht van sluiting Praktijk Hulp bij Hersenletsel m.i.v. 1 januari 2019

  Na 12,5 jaar stopt de Praktijk Hulp bij Hersenletsel  op zowel de locatie Maarn als de locatie Amsterdam met de behandeling van mensen met hersenletsel en naast betrokkenen. We hebben in deze jaren met veel zorg, toewijding en professionele inzet vele honderden cliënten geholpen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van een leven na hersenletsel, een leven waarin geen vanzelfsprekendheden meer zijn.

  Als praktijkhouder heb ik vorm mogen geven aan deze praktijk. Nu is voor mij de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen, een nieuw leven op te bouwen:  Ik word 66 jaar en ga met pensioen.

  Geen van onze collega’s wil de praktijk overnemen, een ieder gaat verder op haar eigen pad. Het is jammer dat de praktijk niet blijft bestaan, temeer daar ik ook niet goed weet naar wie/welke praktijk ik zou kunnen doorverwijzen. We hebben al die jaren toch wel een bijzondere positie ingenomen binnen de basis-generalistische en specialistische GGZ.

  Alle cliënten die al op onze wachtlijst staan worden dit jaar nog geholpen. Wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan, noch starten wij nieuwe trajecten van bij ons bekende cliënten. Ik dank alle verwijzers en cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen en de mooie samenwerking.

  Vriendelijke groet namens de praktijk Hulp bij Hersenletsel,

  Jenny Palm

   

  Tijdelijke opnamestop

  Vanwege de te lang oplopende wachttijden, veroorzaakt door de lange wactlijsten, geldt zowel voor de praktijk in Amsterdam al de praktijk in Maarn, een tijdelijke opname stop. Clienten die al op de wachtlijst staan worden nog wel geholpen.

  Best gewaarderde praktijk

  Voo het tweede achtereenvolgende jaar is de Praktijk Hulp bij Hersenletsel uitgeroepen tot meest gewaardeerde aanbieder van Generalistische Basis GGZ en ontvangen we van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ het Gouden Randje 2018-2019.</p>
  <p>Wij ervaren dit, net als bij de toekenning in 2017-2018, als een erkenning voor de professionaliteit en expertise&nbsp;van de praktijk en de wijze waarop wij&nbsp;onze clienten bejegenen en behandelen</p>

   

  Nieuwe Medewerker

  Met ingang van mei 2018 zal Vera Arnts ons team in Amsterdam komen versterken. Zij is neuropsycholoog en Gz psycholoog en heeft al geruime tijd ervaring met het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel en algemene GGZ problematiek. Ook Vera is EMDR therapeut. Zie voor een nadere beschrijving onder het kopje medewerkers.
  Inmiddels is ook Florine Börger EMDR therapeut. Dit betekent dat alle Gz psychologen binnen onze praktijk EMDR therapeut zijn. Wij vinden dat erg belangrijk, zowel voor trauma’s die gerelateerd zijn aan het hersenletsel als ook voor oude trauma’s die na hersenletsel vaak opeens weer helemaal aan de oppervlakte zijn gekomen.

  Verhuizing binnen Amsterdam

  Met ingang van 1 februari 2018 is de praktijk Hulp bij Hersenletsel, locatie Amsterdam, verhuisd van De Lairessestraat 130 naar:

  PandOudeZijds

  Oudezijds Voorburgwal 282 1012 GL Amsterdam (bel 3C)

  Op dit adres is ook de psychologenpraktijk Group4people gehuisvest en wij huren 1 ruimte permanent van hen. Helaas voor onze cliënten is dit stuk stad drukker dan we gewend zijn aan de Lairessestraat, maar de behandellocatie zelf is rustig gelegen op de begane grond zonder trapjes of treden. Onze behandelruimte ligt aan de tuinzijde van het pand en het pand is gelegen aan een relatief rustig stukje van de Oudezijds Voorburgwal (tegenover hotel The Grand). Parkeren is moeilijk in de buurt (parkeergarages van De Bijenkorf en de Stopera liggen het dichtstbij), maar het OV is prima. Vanaf de zomer – als het eindelijk gaat lukken- ook nog een metrohalte op het Rokin, dat is maximaal 5 minuten lopen van onze behandellocatie.

  Meest gewaardeerde praktijk

  De Praktijk  Hulp bij Hersenletsel heeft voor het jaar 2017/2018 de kwalificatie 'Meest gewaardeerde Praktijk" ontvangen van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

  Op maandag 6 november werd ons op de praktijk in Maarn persoonlijk een 'Gouden Randje "overhandigd, een omlijste oorkonde en een beeldmerk. Acht vrijgevestigde praktijken en acht instellingen ontvingen deze kwalificatie op basis van clientwaarderingen.

  Wij ervaren dit als een erkenning voor de professionaliteit en expertise van de praktijk en de wijze waarop wij onze clienten bejegenen en behandelen.

  Nieuwe medewerkers

  Wij zijn blij om te kunnen melden dat per 1 januari 2018 Gz-neuropsycholoog Florine Börger en neuropsycholoog/ontwikkelingspsycholoog Sanne Thissen het team in Amsterdam zijn komen versterken. Florine heeft jarenlang gewerkt met mensen met hersenletsel bij Revalidatiecentrum Reade in Amsterdam en we verwachten dat onze cliënten en de praktijk veel baat zullen hebben bij haar expertise en ervaring. Sanne heeft naast haar werk met volwassenen met hersenletsel ook veel met kinderen gewerkt. 

   

  verzekeringen 2018

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel sluit in 2018 geen contract af met: Promovendum, Besured en National Academic (allen labels van het nieuwe merk Caresq). Dit vanwege het slechte aanbod dat we van deze verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen. Voor Caresq verzekerden houdt dat in dat de behandeling bij onze praktijk in 2018 niet volledig vergoed wordt.

  Ook voor verzekerden bij Menzis (incl. Anderzorg) gelden beperkingen. Menzis heeft ons een beperkt contract aangeboden en dit betekent dat voor Menzisverzekerden bij de praktijk in Amsterdam een wachtlijst geldt van minimaal een half jaar. De behandeling wordt wel volledig vergoed.

  U kunt wel geholpen worden indien u de behandeling zelf betaalt en de factuur vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. Vraag wel van te voren na hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt.

  Mocht u verzekerd zijn bij Menzis of Caresq en uw behandeling bij onze praktijk volledig door uw zorgverzekering willen laten vergoeden (en niet op de Menzis wachtlijst terecht willen komen) dan raden we u aan om tijdig naar een andere verzekeringsmaatschappij over te stappen. Met alle andere zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten en wordt uw behandeling in de basis GGZ en Specialistische GGZ volledig vergoed.

  Symposium Het Venijn zit in de Staart

  Tijdens het symposium Het Venijn zit in de Staart op dinsdag 11 april 2017 in het congrescentrum De Reehorst te Ede verzorgt Jenny Palm twee keer in de middag een minisymposium. De titel van het symposium is dit jaar ‘Family matters’ een thema waar Jenny zich altijd zeer voor heeft ingezet.  Voor dit minisymposium heeft ze samenwerking gezocht met acteur Pieter Jongsma.

  Mini symposium Beroerte Advies Centrum Amsterdam

  Op woensdag 12 april 2017 wordt door het Beroerte Advies Centrum Amsterdam een mini symposium georganiseerd ter gelegenheid van hun 10 jarig bestaan. Het minisymposium heeft de titel: Krachtig na CVA/NAH. De doelstellingen van het symposium zijn: - Inzicht krijgen in groot stedelijke netwerken en deze uitbreiden; - Brug slaan tussen ziekenhuis/acute zorg en chronische fase/1e lijn; - Gezichten bij namen en namen bij functies van betrokken medewerkers.  

  Medewerkers nieuws

  Met ingang van 1 maart 2017 moeten wij na ruim drie jaar afscheid nemen van Nine Gramberg, neuropsycholoog. We vinden het jammer, want we hebben in ons Amsterdam team fijn met haar samen gewerkt en onze cliënten hebben Nine ook allemaal ervaren als een deskundig en prettige psycholoog. Nine heeft nu de kans om de post doctorale twee jaar durende opleiding tot Gz psycholoog te doen en daar is ze natuurlijk blij mee. Wellicht zien we haar op enig moment weer terug.

  Relaties bij NAH TV

  Op 12 december maakte NAH-TV een programma over (veranderingen in) relaties bij NAH. Het gaat over de situatie, waarin iemand die NAH krijgt een relatie heeft. Die relatie kan veranderen. Dit kan gebeuren door karakterveranderingen ('dit is niet meer de man op wie ik verliefd geworden ben') of door het veranderen van de bestaande rollen (gezonde partner moet opeens van alles overnemen, gezamenlijk praten over bijvoorbeeld opvoeding van de kinderen is veranderd etc.).

  Radio documentaire over een leven na coma

  Op zondag 20 november 2016 werd om 21 uur op radio 1 een documentaire uitgezonden over een leven na coma. Het programma gaat over de grote veranderingen voor de persoon die getroffen is en voor de naast betrokkenen, zoals de partner. Jenny Palm is uitgebreid geïnterviewd voor dit programma.

   

   

  Scholing

  Nieuwsbericht 24 oktober 2016

  De praktijk Hulp bij Hersenletsel (Jenny Palm) geeft in de herfst een vijfdaagse scholing aan Beweging 3.0 Nijenstede. Het gaat hier om de woonvormen Horizon en Sfinx in Amersfoort.

  Insteek is het omgaan met het vaak complexe gedrag van de bewoners met niet aangeboren hersenletsel op een manier die zowel recht doet aan hun mogelijkheden (autonomie) als hun onmogelijkheden (de stoornissen en beperkingen die door het hersenletsel zijn ontstaan).

  Pyschologie Magazine

  Nieuwsbericht 24 oktober 2016

  De praktijk Hulp bij Hersenletsel heeft mee gewerkt aan het nieuwe nummer van Psychologie Magazine (nummer 11-2016). Het gaat over Leven met stoornissen in het korte termijn geheugen. Een van onze cliënten heeft haar verhaal samen met Jenny Palm durven vertellen aan de journalist van dit blad. Het is een mooie reportage geworden die laat zien dat het topsport is om met een dergelijke stoornis een enigszins normaal leven te leiden.

  Project Applaudio

  Het project Applaudio is tweede geworden in de strijd om de Hersenbokaal 2016 van de Hersenstichting. We vinden het jammer en hopen dat er toch steeds meer aandacht komt voor de grote problematiek van mensen met hersenletsel wat betreft overgevoeligheid voor geluid.

  Loop maar eens over straat op dit moment en bemerk hoeveel geluid er is, al die bladblazers bijvoorbeeld of overal de verbouwingen aan huizen en straten. Het is echt haast nergens stil wanneer je er op let.

  Een gedeeltelijke oplossing (want helemaal oplosbaar zal dit grote probleem niet zijn) begint met de (h)erkenning dat er zo weinig stilte is.

  Nominatie Hersenbokaal

   We zijn er trots op dat voor de Hersenbokaal van de Hersenstichting is genomineerd het project Applaudio. De praktijk Hulp bij Hersenletsel heeft samen met Stichting Hersenletsel-uitleg aan de wieg gestaan voor het verder ontwikkelen van deze tool voor mensen die last hebben van geluidsoverprikkeling. Jenny Palm en Ariana van Schaaijk (Hersenletsel-uitleg) zijn al vele jaren met elkaar in gesprek om geluidsoverprikkeling bij hersenletsel meer bekendheid te geven en te zoeken naar oplossingen. Hersenletsel-uitleg heeft de testresultaten van alle gehoormiddelenfabrikanten, en research van doelgroep, én de eisen waaraan een hulpmiddel moet voldoen, eerst doorgesproken met Jenny Palm en daarna overgedragen aan het ontwikkelteam van Applaudio.

  Mariska den Hartog nieuwe medewerker in Amsterdam

  Per 1 januari 2016 komt dr. Mariska den Hartog bij onze Amsterdamse locatie werken. Jenny Palm en Mariska hebben al op een eerdere plek met elkaar samen gewerkt in het behandelen van mensen met hersenletsel en hun naast betrokkenen. Daarbij delen we dezelfde inzichten en we vinden het fijn dat deze samenwerking zich nu weer gaat voortzetten.

  Jenny Palm in Raad van Advies van Hersenletsel.nl

  Op 18 november 2015 is Jenny Palm benoemd tot lid van de Raad van Advies van Hersenletsel.nl, de landelijke patiëntenvereniging die is voortgekomen uit Cerebraal, CVA Vereniging Nederland en de Afasie Vereniging. Jenny was bij alle drie de patiëntenverenigingen al vele jaren op de een of andere manier intensief betrokken. De Raad bestaat uit een poule van deskundigen die vanuit hun werk of op andere wijze nauw betrokken zijn bij de zorg voor mensen met NAH.

  Locatie Amsterdam is verhuisd naar Lairessestraat 130

  De praktijk in Amsterdam is per 1 november 2015 verhuisd van de Vondelstraat 100 naar De Lairessestraat 130. Alle behandelingen in Amsterdam vinden vanaf deze datum plaats op dit nieuwe adres. Na lang zoeken hebben we een begane grond locatie gevonden met (helaas) toch 2 kleine stoeptrapjes. De eerste ervaringen met scootmobiel leert dat de transfer echter goed gemaakt kan worden.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel