Jenny Palm

    jennyJenny Palm heeft als orthopedagoog (generalist)/Gz-psycholoog een jarenlange ervaring in het behandelen/begeleiden van mensen met hersenletsel in verschillende zorgsectoren, zoals lichamelijk gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie. Ze heeft zich postdoctoraal gespecialiseerd in de toegepaste neuropsychologie. Vanuit haar eigen bedrijf de Maatschap heeft zij zich naast het werk in de verschillende zorgsectoren van 1990 tot 2014 gericht op deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering met betrekking tot hersenletsel. Als consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) adviseert ze op landelijk niveau bij vastgelopen woon- en begeleidingssituaties van cliënten met complex hersenletsel.

    Ze is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS als GZ-psycholoog en als registerpsycholoog NIP-Gezondheidszorg. Jenny is ook gecertificeerd EMDR therapeut. Sinds 2006 heeft zij een eigen praktijk. Vanaf 2010 zijn meerdere vrijgevestigde psychologen verbonden aan haar praktijk Hulp bij Hersenletsel zowel in Maarn als in Amsterdam. Vanaf 2014 geeft ze vanuit de praktijk Hulp bij Hersenletsel ook scholing en beleidsadvisering.

    Jenny Palm is auteur van verschillende boeken over niet-aangeboren hersenletsel. Veranderd Leven (1991,eerste druk) en Omgaan met Hersenletsel (2005) beide uitgekomen bij Koninklijke van Gorcum te Assen; Leven na een Beroerte (2003) en Portemonnee in de Diepvries (2004) beide uitgekomen bij Springer te Houten. In mei 2012 verscheen bij van Gorcum de geheel herziene versie van Omgaan met Hersenletsel en in 2013 Hersenletsel heb je niet alleen. Haar publicaties hebben zich vertaald in het protocol cognitieve revalidatie dat wordt gebruikt op onze praktijk. En tevens in het competentieprofiel NAH van VNG, waarin de competenties beschreven staan die nodig zijn voor het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

    Jenny Palm is lid van de Raad van Advies van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en voorzitter van het committee van aanbeveling bij de stichting NAH-NU. Zij verzorgt regelmatig lezingen voor hen en voor andere instanties die zich bezighouden met hersenletselproblematiek . In 2016 heeft zij een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar baanbrekende werk op het gebied van hersenletsel.

    © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel