Jenny Palm

  jennyJenny Palm heeft als orthopedagoog (generalist)/Gz-psycholoog een jarenlange ervaring in het behandelen/begeleiden van mensen met hersenletsel in verschillende zorgsectoren, zoals lichamelijk gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie. Ze heeft zich postdoctoraal gespecialiseerd in de toegepaste neuropsychologie. Vanuit haar eigen bedrijf de Maatschap heeft zij zich naast het werk in de verschillende zorgsectoren van 1990 tot 2014 gericht op deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering met betrekking tot hersenletsel. Als consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) adviseert ze op landelijk niveau bij vastgelopen woon- en begeleidingssituaties van cliënten met complex hersenletsel.

  Ze is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS als GZ-psycholoog en als registerpsycholoog NIP-Gezondheidszorg. Jenny is ook gecertificeerd EMDR therapeut. Sinds 2006 heeft zij een eigen praktijk. Vanaf 2010 zijn meerdere vrijgevestigde psychologen verbonden aan haar praktijk Hulp bij Hersenletsel zowel in Maarn als in Amsterdam. Vanaf 2014 geeft ze vanuit de praktijk Hulp bij Hersenletsel ook scholing en beleidsadvisering.

  Jenny Palm is auteur van verschillende boeken over niet-aangeboren hersenletsel. Veranderd Leven (1991,eerste druk) en Omgaan met Hersenletsel (2005) beide uitgekomen bij Koninklijke van Gorcum te Assen; Leven na een Beroerte (2003) en Portemonnee in de Diepvries (2004) beide uitgekomen bij Springer te Houten. In mei 2012 verscheen bij van Gorcum de geheel herziene versie van Omgaan met Hersenletsel en in 2013 Hersenletsel heb je niet alleen. Haar publicaties hebben zich vertaald in het protocol cognitieve revalidatie dat wordt gebruikt op onze praktijk. En tevens in het competentieprofiel NAH van VNG, waarin de competenties beschreven staan die nodig zijn voor het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

  Jenny Palm is lid van de Raad van Advies van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en voorzitter van het committee van aanbeveling bij de stichting NAH-NU. Zij verzorgt regelmatig lezingen voor hen en voor andere instanties die zich bezighouden met hersenletselproblematiek . In 2016 heeft zij een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar baanbrekende werk op het gebied van hersenletsel.

  Mariska den Hartog

  MariskaMariska den Hartog is neuropsycholoog en GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Zij werd al vroeg geraakt en geboeid door mensen met hersenletsel. Na haar promotietraject in 2001 kreeg zij de kans om te gaan werken met deze doelgroep – in een kliniek waar zij samen werkte met- en veel leerde van Jenny Palm. Ze is ervaren op het gebied van brede diagnostiek en de vertaling daarvan naar het dagelijkse leven. In de opleiding tot GZ-psycholoog leerde zij mensen met meervoudige problemen te behandelen. Mariska is ook met veel plezier docent bij de Hogeschool Utrecht, waar ze aankomende professionals in de acute zorg om leert gaan met de moeilijke situaties die zij tegen komen. En ze leert hen over de relatie tussen hersenen en gedrag, wat ten goede komt aan de zorg voor mensen met NAH. Mariska is in de praktijk Hulp bij Hersenletsel terug bij haar passie: de vaak moeizame strijd die mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel én hun familie leveren om weer een stapje verder te komen in hun leven. Ze wil mee denken over lastige gevolgen van hersenletsel op de hoeveelheid energie die er nog is, op denkprocessen, op de stemming en emoties, op de wil én op de gevolgen daarvoor voor (ont)spanning, werk en relaties. Door te kijken wat er nog wél is en door een plek proberen te geven aan wat er soms ook niet meer is.

  email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Petra van Rees

  petra2Petra van Rees is neuropsycholoog en bewegingswetenschapper. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem op de afdeling niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het werken met mensen met NAH heeft altijd haar belangstelling gehad. Wat haar intrigeert is de diversiteit van de problematiek. Iedere beschadiging geeft weer een ander beeld. Het is een interessant proces om samen met de cliënt te onderzoeken waar de problemen zich bevinden en waar de mogelijkheden voor compensatie liggen. Door haar werkzaamheden realiseerde Petra zich steeds meer dat je een hersenletsel nooit alleen hebt, ook familie, vrienden en (mogelijk) collega’s worden geconfronteerd met een veranderd persoon. Ze vindt het belangrijk om de naasten te betrekken bij de behandeling, ook omdat veel buitenstaanders geen idee hebben wat de gevolgen van een hersenletsel kunnen zijn. Voorheen heeft Petra als cognitief trainer bij Groot Klimmendaal ervaring  opgedaan met neuro-psychologisch onderzoek en met het geven van vaardigheids- en strategietraining. Petra is tevens als neuropsycholoog verbonden aan Boogh.

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sanne Thissen

  Foto Sanne

  Sanne Thissen werkt als neuropsycholoog voor de praktijk Hulp bij Hersenletsel. Zij had al op vroege leeftijd interesse in de werking van verschillende hersenprocessen, met name de impact die hersenschade kan hebben op het dagelijks functioneren. Dit heeft niet alleen impact op de persoon die het hersenletsel heeft opgelopen, maar ook op diens omgeving. Om deze mensen uiteindelijk de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben is Sanne de studie neuropsychologie gaan volgen. Na deze studie is zij werkzaam geweest binnen verschillende werkgebieden zoals het ziekenhuis (afdeling medische psychologie), de psychiatrie en de GGZ. Op deze manier heeft Sanne vanuit meerdere invalshoeken ervaring op kunnen doen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Tijdens haar werk bij de praktijk Hulp bij Hersenletsel vindt zij het belangrijk om goed te luisteren naar mensen met NAH en gehoor te geven aan de bijkomende gedachten en emoties die zij ervaren. Zij wil vervolgens samen op zoek gaan naar een manier om deze gevoelens er te laten zijn, maar tegelijkertijd ook handvatten bieden om het leven met NAH weer op te kunnen pakken. Sanne is tevens afgestudeerd in de klinische ontwikkelingspsychologie en is als neuropsycholoog ook werkzaam bij de Opvoedpoli.

  email: sannethissenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Medewerkers praktijk

  De praktijk biedt psychologische hulp met inachtneming van de hoogste kwaliteitstandaard. De medewerkers voldoen aan alle opleidings- en registratie eisen, zoals o.a. de verplichte registratie in het BIG register van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast participeren ze in diverse intervisie en supervisieverbanden, zowel voor wat betreft het werken in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ. Ook wordt deelgenomen aan intercollegiale toetsing, waardoor de kwaliteit van kennis en van het professioneel handelen op zowel het specifieke gebied van hersenletsel als op het meer algemene totaal gebied van psychologische hulpverlening gewaarborgd is.

  Alle Gz-neuropsychologen zijn in het bezit van het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut. De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van de vereniging Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel