1. Kennis over hersenletsel: Psycho-educatie

  Door in de eerste fase van de behandeling rustig uitleg te krijgen op ieders eigen niveau komt er meer begrip voor wat er aan de hand is en wordt onvermogen minder voor onwil aangezien. Dat geeft ruimte, maar ook verdriet want het wordt duidelijker wat er ongeveer verwacht kan worden voor de toekomst. In de acute fase zoals in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum is vaak ook al uitleg gegeven. Deze uitleg komt lang niet altijd binnen: “dit gaat over andere mensen, niet over ons” of wordt niet goed begrepen omdat er nog geen referentiekader is (het gevoel van Alice in Wonderland en daardoor niet echt begrijpen wat dingen betekenen). Helaas komt het echter ook nog steeds voor dat huisarts of ziekenhuis geen uitleg hebben gegeven over de mogelijke gevolgen van hersenschade.

  Methoden die in deze fase worden gebruikt zijn onder andere een door de praktijk Hulp bij Hersenletsel ontwikkelde behandelmap. Belangrijk hierbij is het onderdeel 'Wat is er precies aan de hand: het invullen van de stoornissen en beperkingenlijst hersenletsel'. Dit is vaak een grote confrontatie en eye-opener. Ook worden in deze fase ervaringsoefeningen gedaan zodat het sociaal systeem (partners, kinderen en/of ouders, anders betrokkenen) iets beter gaat begrijpen hoe het voelt om hersenletsel te hebben.

  Voor kinderen van een ouder met hersenletsel bestaat een aparte behandelmethodiek, die nauw aansluit op bovenstaande. Helaas is het door de huidige structuur van de jeugd GGZ voor ons slechts incidenteel mogelijk kinderen te behandelen.

  Het gaat er uiteindelijk bij iedereen (de getroffene, de kinderen, de partner) om dat zij woorden krijgen om voor zichzelf en daarmee ook voor de buitenwereld duidelijk te maken wat er aan de hand is.

   

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel