Vergoedingen

  Kosten van de behandeling 

  Hulp in de basis GGZ en de specialistische GGZ valt onder de basiszorg en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, indien wij een contract hebben afgesloten met uw verzekeraar. De praktijk Hulp bij Hersenletsel heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig voor een psycholoog van uw huisarts/bedrijfsarts of medisch specialist. Op de verwijzing moet staan dat u verwezen wordt naar een psycholoog en of u wordt verwezen naar de  basis GGZ (GBGGZ) of naar de specialistische GGZ (SGGZ).

  Indien wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar dan declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en wordt uw behandeling volledig vergoed. Daar heeft u verder geen omkijken naar.

  Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben afgesloten dan dient u na afloop van het traject de kosten direct te voldoen aan de Praktijk Hulp bij Hersenletsel. De kosten van een traject zijn gebaseerd op de NZA tarieven. Raadpleeg in dit geval uw zorgverzekeraar en informeer hoeveel u hiervan vergoed krijgt. Wij hebben geen contracten afgesloten met Promovendum, Besured en National Academic (allen labels van het nieuwe merk Caresq) en met Menzis (inclusief Anderzorg).

  U kunt niet voor alle problemen een beroep doen op verzekerde zorg. Zo behoort de diagnose aanpassingsstoornis evenals relatieproblematiek niet langer tot de verzekerde basiszorg. Wij kunnen u daar wel bij helpen, maar u dient consulten in dat geval zelf te betalen. Informeer eerst naar onze tarieven.

  U blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten mocht uw zorgverzekeraar de behandeling om welke reden dan ook niet vergoeden. Raadpleeg bij twijfel vooraf uw zorgverzekeraar.

  Verplicht eigen risico 

  De kosten van psychologische hulp, zowel in de basis GGZ als in de Specialistische GGZ, vallen onder het verplicht eigen risico van

  € 385 (in 2018), net zoals bv de kosten van fysiotherapie en tandheelkunde. Het eigen risico wordt ingehouden in het jaar dat de behandeling start (en niet nogmaals ingehouden indien het behandeltraject wordt voortgezet in een volgend kalenderjaar).

   

   

   

   

   

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel