Samenwerking

  De Praktijk Hulp bij Hersenletsel hecht groot belang aan participeren in netwerkverband en ketenzorg. Door onze langdurige werkzaamheden op het terrein van hersenletsel hebben wij een sterk netwerk kunnen opbouwen en veel samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen met andere organisaties die zich richten op hulp aan mensen met hersenletsel. Vaak zijn er persoonlijke contacten, waardoor de lijnen kort zijn en samenwerking snel tot stand gebracht kan worden.

  Onderstaand een aantal categorieën van beroepsgroepen, instellingen en instanties waar wij regelmatig mee samenwerken:

  • Professionele ondersteuning: Eerste en tweedelijns psychologische praktijken GGZ klinieken (al dan niet gespecialiseerd in NAH)
  • Revalidatie: Revalidatiecentra (primaire en secundaire revalidatie) Revalidatieafdelingen van ziekenhuizen Revalidatieafdeling/reactiveringsafdelingen van verpleeghuizen Poliklinieken
  • Artsen/medisch specialisten: Neurologen/neurochirurgen/kinderneurologen Epileptologen Revalidatieartsen Huisartsen
  • Maatschappelijke ondersteuning: MEE Loket WMDO in de gemeente (ook voor hulpmiddelen) Patiëntenverenigingen Instellingen voor maatschappelijk werk Organisaties voor letselschade
  • Algemeen: Hersenstichting, met Nederlands Centrum Hersenletsel CCE (centrum voor consultatie en expertise) voor mensen met een complexe hulpvraag in instellingen Patiëntenorganisaties
  • Ontlasting van zorg: Ambulante woonbegeleiding gespecialiseerd in NAH Thuiszorg
  • Arbeid en dagbesteding: Arbeidsbureaus en reïntegratiebureaus (met kennis van NAH) Activiteitencentra Sociale werkplaatsen Zorgboerderijen
  • Wonen: Inmiddels zijn er veel verschillende vormen van wonen voor mensen met hersenletsel gerealiseerd vanuit de verschillende zorgsectoren. Dit varieert van verpleeghuizen (al dan niet specifiek gericht op hersenletsel) tot begeleid wonen. Wij hebben de beschikking over een uitgebreide sociale kaart.
  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel