Goed om te weten

  Privacy verklaring

  Wij zijn verplicht na afloop van uw behandeling diverse gegevens te verstrekken aan uw zorgverzekeraar en aan het DIS (DBC Informatiesysteem), o.a. uw diagnose. De regelgeving hieromtrent is in beweging. Indien u niet wilt dat uw diagnose bij uw verzekeraar en het DIS bekend wordt dan raden we u aan voor de zekerheid een privacy verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen hebt (wij kunnen u een standaardverklaring, opgesteld door de Nationale Zorgautoriteit, verstrekken) zodat wij rechtmatig kunnen afzien van het verstrekken van deze gegevens.

  Delen medische gegevens

  Veel van onze cliënten hebben al een traject binnen de gezondheidszorg achter de rug waarover vaak in diverse dossiers verslag is gedaan. De gegevens hiervan kunnen van belang zijn voor uw behandeling. Wij vragen u dan ook om de gegevens die u zelf in bezit hebt mee te nemen voor het eerste gesprek. Met een door u getekende toestemmingsverklaring kunnen wij medische gegevens opvragen bij de betreffende specialisten. Wij delen uw medische gegevens nooit met derden zonder uw (schriftelijke) toestemming.

  Annuleren afspraken

  Indien u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dan dient u dat uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Hierbij gelden werkdaguren (een afspraak op maandagochtend 9.00 uur kan geannuleerd worden tot vrijdagochtend 9.00 uur). Afspraken die te laat worden geannuleerd worden bij de cliënt in rekening gebracht voor een tarief van € 98 per consult. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

  Klachtenregeling De Praktijk Hulp bij Hersenletsel is aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz Psychologen). Voor klachten kunnen cliënten zich in eerste instantie wenden tot de regiebehandelaar. Dan wordt geprobeerd in gezamenlijk overleg een oplossing voor de klacht te vinden. Indien cliënten dat niet wensen of indien ze het idee hebben dat er niet naar hun klacht wordt geluisterd, dan kunnen ze zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie.

  Wachttijd

  Zowel voor de locatie in Maarn als in Amsterdam geldt een wachttijd van ongeveer 8-10 weken. Dat betekent dat als u zich nu aanmeldt er over ongeveer 8-10 weken een intake kan plaatsvinden. Dat is tevens de start van uw behandeling. (situatie februari 2018) Indien u de wachttijd te lang vind, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst bemiddeling.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel