3. Bespreken en behandelen van emoties die het veranderde leven teweegbrengen

  Vanaf het eerste contact wordt met de cliënt (getroffene of partner, kind, ouders) onderzocht met welke emoties/psychische problemen hij/zij te kampen heeft. Er wordt gekeken of deze emoties puur zijn opgetreden door het hersenletsel of (latent) al aanwezig waren en er wordt een eerste aanzet voor behandeling hiervan gegeven.

  Hersenletsel kan iedereen treffen. Het is niet meer dan natuurlijk om er moeite mee te hebben het leven weer op de rails te krijgen. Ieder mens heeft zijn eigen manier van omgaan met tegenslag en complexiteit (in vaktaal wordt dat copingstrategie genoemd). Vaak zijn mensen uitgeput wanneer ze om hulp vragen. Soms heeft zich een depressie of een andere psychische stoornis ontwikkeld. Al deze factoren worden in de behandeling meegewogen.

  Wij richten ons in eerste instantie op het ondersteunen van deze psychische problemen door individuele gesprekken met de cliënt te voeren.

  Daarnaast geloven wij erg in de ervaringsdeskundigheid van de mensen die bij ons in behandeling zijn. Soms brengen we mensen in klein verband als buddy’s met elkaar in contact, zodat zij zelf kunnen zien wat ze elkaar kunnen bieden. Hieruit zijn inmiddels meerdere waardevolle contacten ontstaan.

  Mocht een behandeling met psychofarmaca noodzakelijk zijn dan hebben we intensief overleg met uw huisarts (uiteraard na overleg met u). Omdat psychofarmaca op mensen met hersenletsel anders uitwerken dan op mensen met een “gezond” brein hebben wij samenwerkingsverbanden met de neuropsychiatrie, waardoor wij u snel in contact kunnen brengen met onder andere een neuropsychiater of (gedrags)neuroloog.

  © 2018 - Hulp Bij Hersenletsel